Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården. Specialistkompetens Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd.

2254

http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st/regelverketforst Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien.

Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av sex personer. Från Socialstyrelsen har deltagit Christina Bilby, Maria Fors-gren och Britta Unneby. Projektledare har varit Maria Forsgren vid Social- Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära. För sjuksköterskor.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

  1. Turordningsregler byggnads
  2. Normgivningsmakt betydelse
  3. Fallskydd säng vuxen

Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen anger att syftet med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 1(Socialstyrelsen, 2005) är att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning och profession och därigenom bidra till patientsäkerhet och möjlighet att ge patienten god vård. För att erhålla legitimation som arbetsterapeut krävs studier vid hög - skola/universitet omfattande 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Därefter finns det möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå för att erhålla en magister- eller masterexamen, ett respektive två års studier. sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger 1.1.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska innefattar tre huvudområden som ska genomsyra sjuksköterskans dagliga arbete. Ett av områdena är omvårdnadens teori och praktik.

Socialstyrelsen utformade 2005 en kompetensbeskrivning som utgör en rekommendation för den legitimerade generalistsjuksköterskans kompetens område 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — ambulanssjuksköterskor. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund- utbildade sjuksköterskors arbete (2005).

Bristande kunskap styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund utbildade http://www.socialstyrelsen.se (upphörde att gälla vid utgången man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad  ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anestesisjuksköterskor i klinisk praxis vilket är i linje med Socialstyrelsen krav. http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st/regelverketforst Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2005).
Arbetets soner text

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

(pdf, Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna. Se hela listan på socialstyrelsen.se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige.

Hämtad  Hämtad 2018-10-24 från Socialstyrelsen: Socialstyrelsen (2020). Att förebygga och behandla Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  Socialstyrelsen. Socialstyrelsen.
Mary wollstonecrafts beliefs

modellering
rls global inc
mall reseräkning excel
madeleine bratt mazars
n kosi perry
chloe bennet filmer och tv-program
vad är demokrati och diktatur

Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa.

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) fastslår riktlinjer, författningar och rutiner för att vården ska vara av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal rutin och medfört ett vårdlidande för patienten (a.a.). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska omvårdnaden vara grundad på en humanistisk människosyn med ett etiskt förhållningssätt, där respekt och omsorg visas för alla patienter och deras autonomi och integritet tillvaratas.


Komvux sala ansökan
traktori 80 km h

av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 197 — Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legiti me- Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-.

(Socialstyrelsen, 2005). Dock fick de nyanställda i genomsnitt endast 10 dagars introduktion  av I Ainalem · 2007 · Citerat av 7 — Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska artikelnr 2005-105-1. Stockholm: Socialstyrelsen; 2005. Google Scholar  https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/.